Ja Jūs vēlaties atgriezt sevu  dvēleses, ķermeņa un mentālā  stāvokļa komfortu –

Jums ir nepieciešams STRESA ANALĪTIĶIS

Pirmām kārtām man jāpaskaidro, kas tad ir stresa analītiķis? Stresa analītiķis ir speciālists, kurš uzklausa, novērtē un palīdz Jums saprast Jūsu, stresa iemeslus. Tā ir jauna, netradicionāla pieeja tradicionālai terapijai. Stresa speciālists uzklausīs un palīdzēs cilvēkam pašam saprast, kāda ir viņa problēma. Uzticot un izstāstot savu, sāpi cilvēks “sadzird” pats savu balsi, un dažkārt ar to pilnīgi pietiek, lai, saprotot cēloni, varētu situāciju veiksmīgi atrisināt.
Līdzīgas terapiju prakses ir ļoti izpaltītas attīstītākajās valstīs. Metodikas piekritēji ir sociāli aktīvi cilvēki, kuri ikdienas saspringtajā ritmā tiek pakļauti stresam. Daudzviet pasaulē lieli uzņēmumi pieņem darbā Stresa analītiķi kā uz vietas esošu, patstāvīgu, speciālistu, jo redz potenciālu ieguvumu, ja  darbinieki apmeklē šādas terapijas darba laikā. Tas veicina darbinieku mentālās labsajūtas stabilizēšanu, pasargā no stresa radītām kļūmēm darbā, kā arī veicina būtisku darba ražīguma pieaugumu. Savukārt tas viss kopumā veicina uzņēmuma stabilitāti un izaugsmi. Tas ir nenovērtējams faktors mūsdienu biznesā! Tāpat neaizmirsīsim, ka šāda prakse visus iekšējos uzņēmuma konfliktus neiznesīs ārpus uzņēmuma sienām, kas ir ļoti svarīgi biznesa politikai, kontrolei un konkurencei... 

Stresa analītiķis ir neaizstājams palīgs ģimenes problēmu risināšanā. Sportistu un studentu sagatavošanai pirms lieliem pārbaudījumiem, sacensībām. Praktiski ikvienam cilvēkam kurš jūt, ka viņa iekšējais stāvoklis ir saspringts un nav saskaņā ar apkārtējo pasauli. 

Tā ir elitāra iespēja katram, kas dzīvē vēlas ko sasniegt un noturēties sasniegtajā virsotnē.  Profesionālā slodze daržkārt ir pārmērīgi smaga, un zem šīs stresa nastas var ātri “izdegt”.  Nevajag gaidīt kad visi “striķi trūks“ – rīkojieties tālredzīgi un nolīgsti sev Stresa analītiķi, ja Tev ir kaut viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 

  • Ja Jūsu ikdiena ir pakļauta nepārtrauktam stresam un dienas beigās Jūs jūtieties “iztukšots”.

  • Ja Jums ir sajūta, ka jūsos ir milzu potenciāls, bet kaut kas traucē to realizēt.

  • Ja jūsu karjera ir veiksmīga, bet ir kas tāds, kas to traucē realizēt ar viegluma sajūtu un pārliecību.

  • Ja Jūsos ir kompleksi vai kādi citi veiksmi bloķējoši faktori –  piemēram uzvedības vai runas traucējumi.

  • Ja gribet veidot savu personīgo imidžu vai profesionālo individualitāti.

  • Ja ģimene nesaprot Jūsu centienus.

  • Ja nesaprotamu iemeslu dēļ jūtieties aizkaitināts.

  • Ja Jūs vienkārši gribiet paraunāt, bet nav ar ko.....